Organizace školního roku

 Školní rok 2021/2022

Školní rok začíná 1.9.2021
Vánoční prázdniny 23. 12.2021- 2.1.2021
Hlavní prázdniny: MŠ uzavřena na 5 týdnů                             
od 18.07. - 22.08.2022                                                       Zdroj obrázku:https://pixers.cz/plakaty/deti-skakat-radosti-pod-duha-78523106

                                                          Státní svátky a dny volna

 • 28. září Den české státnosti   
 • 28. říjen Den vzniku československého státu
 • 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
 • 24. prosinec Štědrý den
 • 25. prosinec 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec 2. svátek vánoční
 • 1. leden Den obnovy samostatného českého státu
 • 15.4. Velký pátek
 • 18.4. Velikonoční pondělí
 • 1. květen Svátek práce
 • 8. květen Den vítězství
 • 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje
 • 6. červenec Den upálení mistra Jana Husa

Zdroj obrázku: https://fanshop.hokej.cz/p340-backorky-ceska-vlajka

Třídy, Počty dětí, Vyučující

I. třída - Včeličky (starší děti), v přízemí -28 dětí  - 

p.učitelky - zástupkyně ředitelky Renata Blažková DiS.,  Helena Daňková

II. třída - Broučci (mladší děti),v I.patře - 28 dětí 

 p.učitelky - Eliška Řezáčová, Mgr. Martina Nováková
Celkem 56dětí

Spoluúčast rodičů

 • Mateřská škola podporuje spolupráci s rodiči, respektuje jejich názory a připomínky k provozu, výchovně vzdělávací práci, vytváří společně s rodiči plán akcí pro děti na školní rok.
 • Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, které vyrůstají v různých sociálně odlišných rodinách a snaží se jim porozumět a vyhovět.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí. Jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje prostřednictvím informačního zpravodaje zvaného "Sluníčko", na vývěsce v chodbě, na svých mailových adresách, dále na společných setkáních během roku a na webových stránkách školy.
 • Pedagogové informují rodiče o pokrocích dítěte, domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání, nabízejí odborné publikace zaměřené na výchovu dítěte.
 • Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost informací, které jim dítě svěří, jednají s rodiči taktně, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.
© 2016 MŠ Bítovany, 538 51 Bítovany 76
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!