Organizace školy

Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok začíná 2. 9. 2019
Vánoční prázdniny 23. 12. 2018 - 3. 1. 2019 
Hlavní prázdniny: MŠ uzavřena na 5 týdnů                                                       Zdroj obrázku:https://pixers.cz/plakaty/deti-skakat-radosti-pod-duha-78523106

Státní svátky a dny volna

28. září Den české státnosti
28. říjen Den vzniku československého státu
17. listopad Den boje za svobodu a demokracii
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční
1. leden Den obnovy samostatného českého státu
28. březen Pondělí velikonoční
1. květen Svátek práce
8. květen Den vítězství
5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje
6. červenec Den upálení mistra Jana Husa

Zdroj obrázku: https://fanshop.hokej.cz/p340-backorky-ceska-vlajka

Třídy, Počty dětí, Vyučující

I. třída - dolní (starší děti) 26 dětí zástupkyně ředitelky Renata Blažková DiS., p.učitelka Hana Sehnalová
II. třída - horní (mladší děti) 27 dětí  p.učitelka Helena Daňková, slečna Eliška Řezáčová
Celkem 53dětí

Spoluúčast rodičů

  • Mateřská škola podporuje spolupráci s rodiči, respektuje jejich názory a připomínky k provozu, výchovně vzdělávací práci, vytváří společně s rodiči plán akcí pro děti na školní rok.
  • Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, které vyrůstají v různých sociálně odlišných rodinách a snaží se jim porozumět a vyhovět.
  • Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých akcí. Jsou pravidelně informováni o všem co se v mateřské škole děje prostřednictvím informačního zpravodaje zvaného "Sluníčko", na vývěsce v chodbě, na svých mailových adresách, dále na společných setkáních během roku a na webových stránkách školy.
  • Pedagogové informují rodiče o pokrocích dítěte, domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání, nabízejí odborné publikace zaměřené na výchovu dítěte.
  • Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost informací, které jim dítě svěří, jednají s rodiči taktně, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.