Platby pro školní rok 2017/2018

  • Školné ve výši 200,- Kč/měsíc (celodenní pobyt)
  • Předškoláci zdarma
  • Stravné celodenní - 32,- Kč/den
  • Stravné dopolední - 26,- Kč/den (přesnídávka, oběd)

Životospráva dětí

  • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a norem.
  • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů
  • Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte v MŠ.
  • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány dané intervaly.
  • Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.