Platby pro školní rok 2019/20

  • Školné ve výši 200,- Kč/měsíc
  • Předškoláci a děti s odkladem školní docházky zdarma
  • Stravné celodenní: Děti 3 - 6 let = 32,- Kč/den
  •                                 Děti 7 let a více = 34 Kč/den

Životospráva dětí

  • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů a norem.
  • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů
  • Je zajištěn pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte v MŠ.
  • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány dané intervaly.
  • Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.