Personální obsazení

Pedagogičtí pracovníci:

Hana Sehnalová ředitelka
Helena Daňková zástupkyně ředitelky
Marcela Blahová učitelka
Bc. Zlata Suchá učitelka

Provozní pracovníci:

Monika Boušková kuchařka a vedoucí stravování
Eliška Dvořáková kuchařka
Jindra Kubátová školnice, uklízečka
Marcela Sýkorová uklízečka