Personální obsazení

Pedagogičtí pracovníci:

Bc. Zlata Suchá ředitelka
Hana Sehnalová zástupkyně ředitelky
Helena Daňková učitelka
Renata Blažková, DiS - učitelka

Provozní pracovníci:

Monika Boušková kuchařka a vedoucí stravování
Eliška Dvořáková kuchařka
Jindra Kubátová školnice, uklízečka
Marcela Sýkorová uklízečka