Denní harmonogram

Příchod dětí do školky 

(spontánní hry a činnosti, nabídka tvořivých činností - individuální péče o děti (grafomotorika, příprava na školu, řečové dovednosti)

6:15 - 8:00

Pravidelné cvičení 

(zdravotní, relaxační)

8:00- 8:30

Hygiena, přesnídávka

8:30 - 9:00

Komunitní kruhy - didakticky zacílené činnosti 

(estetické, poznávací, pohybové, tvořivé)

9:00 - 9:30

Pobyt venku

9:30 - 11:30

Hygiena, oběd

11:30 - 12:30

Hygiena, odpočinek 

(starší děti - dle možností klidové činnosti)

12:30 - 14:00

Hygiena, svačina

14:00 - 14:30

Odpolední zájmové činnosti

14:30 - 16:15

© 2016 MŠ Bítovany, 538 51 Bítovany 76
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!