O nás

Naše školka

Mateřská škola Bítovany je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Bítovany. Mateřská škola se nachází v budově bývalé Základní školy, která byla postavena v roce 1906 a po stavebních úpravách je mateřskou školou od roku 1978. V první polovině roku 2010 se dočkala budova komplexního zateplení, které bylo financováno z velké části z prostředků EU prostřednictvím operačního fondu životního prostředí. Po vzájemné dohodě mezi obcemi Bítovany a Zaječice, děti z Bítovan navštěvují Základní školu v Zaječicích a děti ze Zaječic dojíždí do Mateřské školy v Bítovanech. Obec Zaječice zajišťuje doprovod dětí autobusem do mateřské školy a zpět.

Krásné prostředí

Školka disponuje kapacitou pro cca 60 dětí, kterým je k dispozici, vedle ostatního, vlastní školní kuchyň a velká prostorná zahrada s množstvím herních prvků, která obklopuje školu ve východní a jižní části a vytváří velmi dobré podmínky pro pobyt dětí venku. Nejkrásnější je ale její blízké i vzdálenější okolí, které nabízí mimo hor všechny krásy naší republiky. Máme tu les, rybníky, řeku, louky, spoustu zahrad... A všude se stačí jen dívat a naslouchat.
Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Přihlíží se ke společnému pobytu sourozenců, pokud není velký věkový rozdíl. Oddělení starších dětí je umístěno do přízemí. Mladší děti mají k dispozici patro. 

Sportujeme i tvoříme

V oblasti vzdělávání se snažíme nabízet bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru a situační učení, získávání dovedností a návyků na základě vlastních zkušeností a prožitků. Veškeré snažení našich zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Záměrem našeho vzdělávacího programu je vytvářet dětem takové prostředí, které mu zajistí pocit bezpečí a jistoty, známý z prostředí rodiny, a vše směřovat k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z našich podmínek a prostředí, které děti obklopuje. O děti se starají v naší mateřské škole 4 pedagogické pracovnice s odbornou kvalifikací, s absolvováním seminářů zaměřených na různé oblasti naší výchovně vzdělávací práce. O čistotu, pořádek a stravování se starají 4 provozní pracovnice.

© 2016 MŠ Bítovany, 538 51 Bítovany 76
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!