O nás

Naše školka

Mateřská škola Bítovany je příspěvková organizace s právní subjektivitou, zřizovatelem je obec Bítovany. Mateřská škola se nachází v budově bývalé Základní školy, která byla postavena v roce 1906 a po stavebních úpravách je mateřskou školou od roku 1978. V první polovině roku 2010 se dočkala budova komplexního zateplení, které bylo financováno z velké části z prostředků EU prostřednictvím operačního fondu životního prostředí. Po vzájemné dohodě mezi obcemi Bítovany a Zaječice, děti z Bítovan navštěvují Základní školu v Zaječicích a děti ze Zaječic dojíždí do Mateřské školy v Bítovanech. Obec Zaječice zajišťuje doprovod dětí autobusem do mateřské školy a zpět.

Krásné prostředí

Školka disponuje kapacitou pro cca 60 dětí, kterým je k dispozici, vedle ostatního, vlastní školní kuchyň a velká prostorná zahrada s množstvím herních prvků, která obklopuje školu ve východní a jižní části a vytváří velmi dobré podmínky pro pobyt dětí venku. Nejkrásnější je ale její blízké i vzdálenější okolí, které nabízí mimo hor všechny krásy naší republiky. Máme tu les, rybníky, řeku, louky, spoustu zahrad... A všude se stačí jen dívat a naslouchat.
Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou do tříd rozděleny dle věku, ale přihlíží se ke společnému pobytu sourozenců, pokud není velký věkový rozdíl. Oddělení starších dětí je umístěno do přízemí a mladší děti mají k dispozici patro.

Sportujeme i tvoříme

V oblasti vzdělávání se snažíme nabízet bohatý rozsah činností, dostatek prostoru pro spontánní hru a situační učení, získávání dovedností a návyků na základě vlastních zkušeností a prožitků. Veškeré snažení našich zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Záměrem našeho vzdělávacího programu je vytvářet dětem takové prostředí, které mu zajistí pocit bezpečí a jistoty, známý z prostředí rodiny, a vše směřovat k tomu, aby děti získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání. Školní vzdělávací program vychází z našich podmínek a prostředí, které děti obklopuje. O děti se starají v naší mateřské škole 4 pedagogické pracovnice s odbornou kvalifikací a s absolvováním seminářů zaměřených na různé oblasti naší výchovně vzdělávací práce. O čistotu, pořádek a stravování se starají 4 provozní pracovnice.