Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

Správce údajů:

Mateřská škola Bítovany, okres Chrudim

Kontakty na správce najdete ZDE .

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce mateřská škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

ivana.rehorova@sms-sluzby.cz, 770 600 789

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v mateřské škole, a to zejména pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doručením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v MŠ (odborně řečeno - naše MŠ je zpracovává jako správce), máte právo:

1. Dotázat se , zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č.2016/679,dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl.16, 17 a 18 ON).

3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl.6 odst.1 písm. e) ON),anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm.f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám ("účelům zpracování"), které zároveň zveřejňujeme ZDE.

5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl.6 odst.1 písm. anebo čl 9 odst. 2 písm.a ON), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu msbitovany@seznam.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naší adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaší totožnost. Vyřízení urychlíte pokud se na nás obrátíte způsobem prokazující Vaši totožnost, jako je datová schránka, email s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se do školy dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ZDE). Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.


© 2016 MŠ Bítovany, 538 51 Bítovany 76
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!