Třídy

Organizace dětí

Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Oddělení starších dětí je umístěno do přízemí vzledem k tomu, že do umývárny a na toalety musí projít děti chodbou. Jedním ze stanovených pravidel ohledně bezpečnosti je nutnost oznámit učitelce odchod dítěte ze třídy. Oddělení mladších dětí se nachází v prvním patře, kde je sociální zázemí ihned vedle třídy.

Stravování je zde zajišťováno prostřednictvím výtahu, svačinky podává učitelka, oběd p. kuchařka.