Třídy

Organizace dětí

Mateřská škola je dvoutřídní, děti jsou do tříd rozděleny dle věku. Oddělení starších dětí je umístěno do přízemí vzledem k tomu, že do umývárny a na toalety musí projít děti chodbou. Jedním ze stanovených pravidel ohledně bezpečnosti je nutnost oznámit učitelce odchod dítěte ze třídy. Oddělení mladších dětí se nachází v prvním patře, kde je sociální zázemí ihned vedle třídy.

Stravování je zde zajišťováno prostřednictvím výtahu, svačinky podává učitelka, oběd p. kuchařka. Děti jsou zařazovány do tříd dle věku, ale přihlíží se ke společnému pobytu sourozenců, pokud není velký věkový rozdíl.