Stravování

Informace o přítomnosti alergenů v pokrmech podá na požádání, ústně vedoucí stravování Marcela Navrátilová, v případě její nepřítomnosti kuchařka Ivona Chrenová

Změny 


Omlouvání dětí do7:00hodin. Stravování pouze celodenní přesnídávka+oběd+svačina.