Stravování

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PLATBÁM V MŠ pro školní rok 2021/22

ŠKOLNÉ

Podle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 14/2005 Sb., jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci povinni hradit za vzdělávání dítěte v mateřské škole měsíční úplatu (školné). Úplata je stanovena vždy na jeden školní rok, tj. od 1. září do 31. srpna. S výší úplaty jsou rodiče seznámeni nejpozději do 30. června předchozího školního roku.

Děti rok před nástupem do školy a děti s odkladem školní docházky mají vzdělávání bezúplatné.

Pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za předškolní vzdělávání ve výši 250 Kč/měsíc.

Za měsíc červenec a srpen bude školné snížené na 50% (250Kč za oba měsíce)

Školné se platí vždy i když Vaše děti do MŠ nedochází! 


STRAVNÉ

Stravné je úhrada za celodenní stravování dítěte v mateřské škole. Skládá se z přesnídávky, oběda a  odpolední svačiny. Děti jsou na začátku školního roku zařazeny do věkových kategorií podle věku, kterého v jeho průběhu dosáhnou. Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny do kategorie 7 a více let.

Ceny celodenního stravování jsou stanoveny takto:

Kategorie 3-6 let  - 35Kč den

Kategorie 7 a více - 37Kč den

 Stravné se platí formou měsíčních zálohových plateb

ZPŮSOB PLACENÍ

Úhrada školného i stravného je možná od školního roku 2019/2020 pouze bezhotovostním převodem na účet mateřské školy.
Částka se platí vždy měsíc předem a je třeba ji uhradit nejpozději ke dni 20. dne v měsíci. Doporučujeme nastavit si trvalý příkaz (od 9. měsíce 2021 ). Pokud nechcete, prosíme platbu provádět pouze jednou! V určené výši a včas! Děkujeme! 

První platba v září a poslední platba v červenci. Případné přeplatky /nedoplatky  budou vyúčtovány v měsíci září následujícího školního roku.
Číslo účtu stravného + školného  - 123-996400257/0100  (Komerční banka)


Variabilní symbol pro platbu Vám byl přidělen, najdete ho v informacích k platbě, které jste obdrželi v MŠ, u vedoucí stravování p. Navrátilové, nebo na emailu jidelnabitovany@seznam.cz. Kam můžete směřovat své dotazy ohledně plateb stravného. Není to už rodné číslo vašeho dítěte za lomítkem! 

ČÁSTKU UŽ NENÍ NUTNÉ DĚLIT NA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ! 


Změna cen stravného od 1.9.2021

Kategorie děti 3 -6 let celodenní stravné 35Kč (přesnídávka 8Kč, oběd 20Kč, svačina 7Kč)

Kategorie děti od 7 let celodenní stravné 37Kč (přesnídávka 8Kč, oběd 22Kč, svačina 7Kč)

Omlouvání dětí do7:00hodin. Stravování pouze celodenní přesnídávka+oběd+svačina.

Informace o přítomnosti alergenů, Vám v případě zájmu podá vedoucí stravování p. Marcela Navrátilová. V případě její nepřítomnosti kuchařka p. Ivona Chrenová.


© 2016 MŠ Bítovany, 538 51 Bítovany 76
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!